måndag 8 april 2013

De Besche la grunden för de Geers svenska försvarsimperium

Det var inte helt av egen maskin som Louis de Geer fick idén till att börja sälja kanoner i större skala från Sverige till det krigsintensiva Europa. I stället var det Willem de Besche, som likt de Geer var född i Liège, som först hade arbetat upp ett ansenligt kontaktnät och påbörjat industriell tillverkning i Sverige.

Bland annat hade han bjudits in 1595 av hertig Karl till Sörmland där han raskt byggde upp en produktion av metalltråd och plåt. Enligt Populär Historia införde han en ny teknik för att pressa plåtar till harnesk och han utvecklade även tillverkningen av lätta järnkanoner.

Genom sin handel kom han i kontakt med den yngre de Geer som sedan 1615 var verksam i Amsterdam. Och redan under Louis De Geers första år i Amsterdam började de bägge nederländska affärsmännen diskutera hur affären i Sverige skulle kunna utvecklas.

"De Geer hade kapitalet och visionerna, medan de Besche satt inne med lokalkännedom och teknisk kunskap", skriver Populär Historia.

1616 fick de Besche arrendera en del av Finspångsverken och snart fick man ensamrätt på tillverkningen av gjutna järnkanoner. De Besche och de Geer, som tog över hela försvarsproduktionen kring år 1627, låg bakom att Sverige kunde gå in i 30-åriga kriget med uppbackning från en av Europas främsta vapenindustrier.

Louis de Geer blev den ledande försvarsindustrimannen i riket. Denna vapenindustri blomstrade under andra hälften av 1600-talet, då i händerna på de Geers ättlingar och andra nederländska handelsmän.

Källor:Armémuseum, Populär Historia 2013, Svensk uppslagsbok. Malmö 1931. (genom Wikipedia)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar