lördag 17 januari 2015

Samer och nybyggare i 1600-talets Lappland

Den samiska flagganDet var inte bara valloner som den svenska 1600-talsstaten förmådde att flytta med skattelättnader och löften om att slippa militärtjänst.

Till viss del lyckades man.


De som bestämde ville få folk att bruka jorden i de nordligaste delarna av Sverige, som till stor del var obebyggda. I marker där samerna rörde sig.

I dagens upplaga av Släktband på P1, Sveriges Radio, beskrivs bakgrunden.
Under 1600-talet blev det allt viktigare för svenska staten att hävda sitt territorium i de svenska fjällen. Genom att locka med skattefrihet och frihet från militärtjänst försökte man få folk att etablera nybyggen allt längre upp i fjälltrakterna. Och det var många som nappade på erbjudanet. Men nybyggarlivet blev ofta svårt i det här landskapet med sina korta odlingssäsonger.
Historikern Lars Rumar berättar om den svenska statens bevekelsegrunder. Det handlade om att slå två flugor i en smäll. Dels ville man sprida den svenska eller kristna kulturen, och dels handlade det om ekonomi. I inlandet fanns stora obebodda och orörda marker. Att få dit folk skulle sätta fart på ekonomin, och i längden innebära skatteintäkter.

Men alla fick inte lika förmånliga erbjudanden. Samer som vill odla marken fick inte lika lång tid av skattefrihet som för svenskarna var 15 år. Dels hade de inte odlingskompetensen, dels var den svenska staten skeptisk till samekulturen. Enligt dåtidens makthavare och präster var den svenska kulturen överlägsen samernas, berättar Rumar. Längre fram fick svenskarna billiga egnahemslån, vilket inte samerna fick. Det handlade om diskriminering, enligt historikern, som uttrycker sig så här:
De första 15 åren behövde de inte betala skatt. Det var ju ett uttryck för statens vilja att befolka det som man betraktade som rena ödemarker med folk som kunde betala skatt och som också kunde föra upp det som man betraktades som civilisation.
Den samiska renskötseln betraktades inte riktigt som civilisation på 1600-talet utan staten ville ”civilisera” samerna.

En stor del av programmet handlar dock om Selma Grundströms hjärtskärande livsöde på 1800-talet. Jag förstår det som att det var lika eländigt i fjälltrakterna på 1800-talet som på 1600-talet.

Programmet finns här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar