fredag 16 november 2012

Agenter värvade valloner till Sverige


Louis de Geer värvade valloner
Louis de Geer
Köpmannen och mångsysslaren Louis de Geer var en av dem som agerade som en spindel i nätet i den svenska kronans strävan efter att locka hit arbetskraftsinvandrare på 1600-talet. Han lät sina mest betrodda män, ofta släktingar, åka till Sedan och Liège för att värva stora grupper av arbetare som skulle passa på bruken i Sverige. Enligt Gunnar Wetterberg skedde detta genom att agenterna utsåg en ”Capiten”, (som jag tror ska tolkas som chef eller verkmästare i dagligt tal). 

Denna huvudansvarige fick ansvaret för att sätta samman en större grupp av olika kompetenser.  Bland de vanliga yrkena som agenterna och deras anförtrodda letade efter, eller fick på köpet, fanns förutom de välkända stångjärnssmederna även till exempel:
  • Hovslagare
  • Kolare
  • Smältare
  • Masugnsarbetare
  • Plåtsmeder 
  • Kanongjutare
  • Hjulmakare

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar