torsdag 5 september 2013

Vallonbruk i Baskien på 1600-talet

Vallonerna utvandrade inte bara till Sverige och Svenska Finland. Enligt historikern Anders Florén utvandrade valloner även till Rhenlandet i dagens västra delar av Tyskland. Det fanns även grupper av valloner som utvandrade till England och Spanien/Baskien.

Historikern Ander Florén spekulerar även i om det kunde finnas en migration mellan de olika koloniliknande affärsrörelserna, och han lutar sig mot ett speciellt vittnesmål.
"År 1623 nämner De Geers svåger att han träffat valloner i Västerås som arbetade vid ett bruk i Värmland. Vid samma bruk fanns också, meddelade de, en man som talade god vallonska och som skröt om att hade förestått ett järnverk i Viscaya, men som i verkligheten inte förstod sig på smide "mer än ett barn"".
Biscaya, som är en del av det järnrika Baskien, var ju just det område i Spanien där en Jean Curtis anlade flera järnbruk, enligt Florén.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar