måndag 15 oktober 2012

Vallonernas inkomster - goda löner lockade invandrarna till bruken

Vallonerna som kom hit fick troligen bättre löner här än vad de hade i hemlandet. Dels är det logiskt. Varför skulle de annars emigrera? De var inte religiöst förföljda, och ingen tvingade dem till Uppland och Östergötland. Men Bernt Douhan, som försökt kartlägga löneförhållande, skriver i sin doktorsavhandling från 1985 att tillförlitliga data saknas. Dels finns inte uppgifter om löner i Nederländerna och Liège, och dessutom är lönerna i kontrakten beskrivna i utländska valutor (men det borde väl antagligen gå att räkna om, min anmärkning).

Ändå finns anekdotisk bevisning. Douhan skriver i en not att det förefaller troligt att lönerna var bättre (not 29 sid 41). I ett brev från Matthias de Geer i Österby Bruk till en vän, Nicolas de Nivarlet i Durbuy, skriver den utvandrade vallonen att "du får mycket god förtjänst".

Dessutom finns uppgifter om att de vallonska musköttillverkarna tjänade 25 % mer än per tillverkad musköt än vad den svenska arbetskraften fick ( 6 gulden jämfört med 4,5 för de svenska).

Det verkar alltså mycket rimligt att anta att vallonernas löner var goda.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar