onsdag 22 augusti 2012

Vallon nummer 1 satsade på integration

Louis De Geer lyckades vrida den svenska stormakten mot en lukrativ export och en industriskalig järnproduktion.  När han hade lyckats med det försökte han påverka Sverige i religiösa frågor.
   När De Geer blev äldre började han nämligen bry sig om de mjuka frågorna, vilket framgår av hans brev. Precis som många av de landsmän han rekryterat till Sverige var han kalvinist, och han verkar ha blivit mer och mer engagerad med åren. Han donerade pengar åt trosfränder i trångomål i bland annat Tyskland och Nederländerna. Han köpte upp kalvinistisk litteratur som spreds i Frankrike. 
  I Sverige behövde han inte syssla med sådana handfasta stöd. De första generationerna valloner hade nämligen fått ett undantag från den religiösa likriktningen och det förbud mot andra religioner än den lutherska som då rådde. Präster och kalvinistiska lärare tilläts immigrera så att de vallonska samhällena skulle kunna fortsätta att tro på sitt sätt.
Fundamentalism eller öppenhet?
   Problemet för dem som ville ha någon form av religionsfrihet i Sverige var långsiktigt politisk. De Geer ville påverka den maktkamp som fanns mellan dem som förespråkade en luthersk renlärighet, och de som var mer protestantiskt liberala.
  Han försökte precis som många äldre invandrare i dag åstadkomma en kompromiss av gamla och nya vanor och traditioner. Hans utmaning var att få de två protestantiska grenarna Kalvinism, och svenskarnas Lutheranism, att närma sig varandra. Och eftersom han var en av rikets mest rika invandrare, och mest förmögna personer över huvud taget, kunde han sätta tyngd bakom sin strävan. Han tog kontakt med en rad andliga auktoriteter, bland annat prästen John Durie, som han bjöd in till i Sverige 1636. Han hoppades att denne respekterade intellektuelle skulle kunna förmå den svenska makteliten att ta intryck inför valet av ny ärkebiskop.
Kalvinismen slog rot i andra länder
   Men han gick bet. Svenskarna höll fast vid det ställningstagande man gjort vid synoden i Uppsala 1593 – Sverige skulle tillämpa den lutherska läran och ingen annan.
De Geer fick nöja sig med att under sin livstid konstatera att kalvinismen med större framgång spridit sig till Frankrike, Nederländerna, delar av Tyskland, Böhmen, Ungern, Polen, England, Skottland och USA.
Källor:  Wikipedia, Wetterberg, Sunshine

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar