söndag 26 augusti 2012

Vallonernas religiösa undantag - en tidig satsning uppifrån på mångkultur?

Till de invandrade vallonernas stora lycka hade vallonerna fått ett undantag från den religiösa likriktningen i Sverige. Det förbud mot andra religioner än den lutherska som då rådde i Sverige skulle inte gälla arbetskraftinvandrarna från Liège. Präster och kalvinistiska lärare tilläts immigrera så att vallonerna skulle kunna fortsätta att tro på sitt sätt. Den svenska staten tillät Louis De Geer, som styrde upp den största delen av invandringen, och de andra vallonska entreprenörerna att bygga upp små vallonska samhällen i Uppland och Östergötland.
   De Geer försökte också påverka Sverige politiskt mot en mer tillåtande attityd. Han vill påverka dem som förespråkade en luthersk renlärighet till att bli mer protestantiskt liberala. Till en början såg det ut att gå bra. Men det svenska prästerskapets motstånd skulle bli för starkt. Läs om detta här.
Källor: Wetterberg, Sunshine

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar