söndag 23 september 2012

Tyskarna kom med böckerna

Tyskarna har genom århundradena vida överstigit invandringen av vallonerna, vilket jag skrivit om i tidigare inlägg. Men vad gjorde de här? Det har förstås skiftat genom åren. Ett tag kom många tyska smeder hit, och precis som det fanns vallonsmide, fanns också tysksmide. (De bägge metoderna användes parallellt).

Men tyskarna gjorde andra saker också. Dick Harrisson skriver i dag att det var kringresande tyskar som introducerade boktryckarkonsten på 1400-talet.
"Tryckta böcker introducerades av kringresande tyskar under andra hälften av 1400-talet – det var vid denna tid alldeles för dyrt och komplicerat att inrätta permanenta tryckerier i landet. Den bokproduktion som på detta sätt bedrevs i Sverige var länge helt inriktad på andliga verk: helgonbiografier, mässböcker, breviarier och tideböcker".  
Läs hans inlägg: Sverige äldsta böcker.

Läs mer om den tyska invandringen till Sverige.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar