torsdag 13 september 2012

Varför kom vallonerna till Sverige?

Kort svar: De ville tjäna pengar

Långt svar: Länge trodde skribenter och intellektuella i Sverige att vallonerna kom till Sverige på grund av religiös förföljelse. Eftersom det under början av 1600-talet bedrevs fruktansvärda krigshandlingar med religiösa förtecken på många håll i Europa är detta inte helt långsökt. De som invandrade till Sverige var främst kalvinister, men det fanns även en del som var katoliker, och bägge grupper ( och många andra) var förföljda på sina håll. Men vallonerna som kom till Sverige värvades från områden där de inte var förföljda.

De kom dock till Sverige indirekt till följd av 30-åriga kriget. Striderna och den kapsejsade ekonomi som följde i dess spår gjorde att den en gång så blomstrande järnhanteringen i Vallonien gått i stå. Många fick se lönerna sjunka och det uppstod arbetsbrist. Därför var det inte så konstigt att många smeder och andra järnarbetare och deras familjer nappade på agenternas lockrop om bättre villkor i norra Europa.

Källa: Kilbom

Uppdatering 20121210: I Ture Hållanders avhandling "Vägen in i Sockenkyrkan" från 2000 polemiserar författaren i viss mån mot den etablerade svenska synen. Han utesluter inte att religiösa faktorer kan ha spelat in för en del av vallonerna, även om han inte påstår att religion skulle ha varit en direkt anledning.

"Utgångspunkten måste därför vara att vallonerna flyttade till Sverige på grund av en kombination av ekonomiska, sociala och religiösa faktorer. Det kan annars vara svårt att förstå att just protestanter utvandrade till Sverige från detta i hög grad katolska område".   


http://intressant.se/intressant

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar