fredag 28 september 2012

När dominerade Hansan?

Tyskarna har ju varit ett idogt invandrande folk till Sverige. Och vad vi vet började det med Hansan. Men när började handelsförbundet Hansan? Dick Harrison nämner 1356 som ett viktigt årtal:
"På ett möte i Lübeck 1356 började enskilda hanseköpmän att agera inte bara som enskilda intressenter utan också som representanter för sina städer. Orsaken var behovet av större sammanhållning i svallvågorna efter digerdödens härjningar och den därav uppkomna, allt intensivare, kampen om makt och resurser i Östersjöområdet".
Men i själva verket hade Hansan dykt upp betydligt tidigare.
"När grundades då original-Hansan? Frågan är omöjlig att besvara eftersom det rörde sig om flera hansor (den för vårt vidkommande mest berömda hade sitt säte i Visby och framträdde under beteckningen ”Tyskarna som uppehåller sig på Gotland”), vilka successivt började samarbeta med varandra. Fastställda årtal för grundande av de olika föreningarna saknas, men flertalet forskare menar att begynnelsen är att söka i andra hälften av 1100-talet."
Läs Harrisons hela inlägg här. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar